0
Your Cart

Kent Andersson – stipendiat 1989

Kent Andersson skådespelare, manusförfattare och skådespelare fick Lasse Dahlquist Stipendiet 1989. Likt Lasse Dahlquist som i sina sånger gav bilder av sin samtid, ofta baserade på ett socialt engagemang, byggde Kent Andersson i samma anda, bilder för teaterscenen från sin tid. Det handlade mycket om samhällets orättvisor och om Hisingen, Göteborgs hamn och Göteborg.

Kent Andersson erhöll Svenska Akademiens teaterpris 1970, Teaterförbundets De Wahl-stipendium 1971 och den kungliga medaljen Litteris et artibus 1980. Han var dessutom den första mottagaren av Lasse Dahlquist Stipendiet 1989 och utsågs till Filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2005.