0
Your Cart

Hvitfeldtskas musikklasser, stipendiat 2: 2023

Motivering:
”Hvitfeldskas musikklasser tar Lasse Dahlquists mångåriga Luciatradition vidare med årliga framträdanden i juletid. Julglädje och minnen väcks och insamlade pengar går till välgörande ändamål – precis som på Lasses tid. Ett värdefullt inslag i vår stad som vi gärna stödjer.”

Göteborg den 3 september 2023
Lasse Dahlquist-sällskapet