0
Your Cart

Lasse stred under kriget med nya texter till gamla melodier

Under julen 1944 framförde Lasse Dahlquist den här Fältjulklappsvisan på melodin Stuvarevalsen som fältartist för militären och med luciorna på Göteborgs biografer som förspel. Ett mycket uppskattat inslag som lockade rusning till biograferna.

Fältjulklappsvisan 1944

Mel.: Stuvarevalsen Text och musik: Lasse Dahlquist

Nu är den tid då det rustas på alla kanter
och bakas av alla tanter
ty snart är det jul.
Tänk då på alla de inkallade kamrater
som fira den som soldater
i tält och i skjul.

Att du får sitta hemma och lacka
ja, det kan du tacka
kamraten i fält.
Så tag ett tag och ebba din kassa,
den kommer att passa till gåvor som vi beställt.
Vi skall lätta den börda och tysta det skri
om beredskapens alla besvär
och det lättar du lättast med
FÄLTJULKLAPPENS MELODI
och den går så här:
Kom igen
lella vän
Ja, jag har liksom änna på känn
att vi slipper att tralla på
FÄLTJULKLAPPENS MELODI
om ett år igen.

fältartist 2lucia-piano