Lasse Dahlquists födelsedag

Vi firar Lasse Dahlquists födelsedag den 14 september 2018,

Lasse Dahlquist sångarna underhåller på Lasse Dahlquist Plats, Saltholmens brygga.